Darmowa Reklama Kontekstowa – LinkPower.pl

LinkPower
Darmowa Reklama Kontekstowa LinkPower.pl
To jedyna taka oferta na rynku !

W związku z dynamicznym rozwojem i uruchomieniem naszej platformy reklamowej LinkPower.pl

wprowadzamy możliwość dodawania reklam do naszych boksów reklamowych zupełnie za darmo !

Reklamy dodawane są na zasadach wzajemności :

* Wystarczy pobrać odpowiednie kody emisyjne naszych reklam dostępne tutaj http://linkpower.pl/kolor-ffffff.html
* Wkleić kody w odpowiednim miejscu Twojej strony WWW.
* Następnie za pomocą formularza kontaktowego dokonać zgłoszenia rozpoczęcia emisji reklamy.
* Po pozytywnej weryfikacji umieszczenia naszych paneli reklamowych na Twojej stronie WWW i podaniu niezbędnych danych rozpoczniemy emisję Twojej reklamy w naszym systemie.
* Zgłoszenie powinno zawierać :
– Twoje dane w tym adres kontaktowy e-mail
– Adres strony WWW na której umieściłeś nasz panel reklamowy i która zostanie dodana do naszego systemu
– Tytuł reklamy ( max 25 znaków)
– Opis Reklamy ( dwa rzędy po max 40 znaków w sumie 80 znaków)
– Opis atrybutu "title" widocznego po najechaniu na link w panelu reklamy (max 100 znaków ).
* Twoja Reklama będzie tak długo utrzymywana i emitowana w naszym systemie jak długo będą emitowane nasze boksy reklamowe na Twojej stronie WWW.
* Wszystkie emitowane reklamy muszą być zgodne z Regulaminem LinkPower.pl.
* Wszystkie reklamy emitowane są w systemie rotacyjnym i dostępne są na wszystkich stronach emitujących nasze panele reklamowe których pełna lista dostępna jest http://linkpower.pl
* Adres Twojej strony WWW zostanie umieszczony w naszym katalogu reklamodawców i będzie aktywnie promowany za pomocą naszych paneli reklamowych.
* Brakuje ci środków na drogie reklamy oferowane przez inne systemy ? Skorzystaj z naszej niepowtarzalnej oferty Darmowej Reklamy w systemie http://LinkPower.pl !
* Nasze boksy reklamowe wyświetlane są na dziesiątkach stron internetowych ponad 100.000 razy dziennie
* Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów którzy skorzystali z promocyjnej oferty darmowej reklamy w systemie LinkPower.pl !
* Dodatkowo dzięki zastosowaniu techniki tzw. linków bezpośrednich unikatowej w systemach reklamowych tzn. adres Twojej strony WWW wyświetlany jest bezpośrednio w naszym panelu reklamowym a nie adres przekierowania reklama emitowana w systemie LinkPower.pl spełnia rolę także tzw. popularnych linków pozycjonujących.
* To unikatowe w systemach reklamowych rozwiązanie znacznie wpływa na skuteczność Twojej Reklamy zamieszczonej w LinkPower.pl i powoduje umocnienie wyników wyszukiwania Twojej strony WWW w popularnych wyszukiwarkach internetowych oraz podnosi PR Twojej strony WWW.
* Takie rozwiązanie zostało wprowadzone tylko i wyłącznie jako nowatorskie autorskie rozwiązanie przez LinkPower.pl z myślą o naszych teraźniejszych i przyszłych klientach.

Nie czekaj !

Pobierz kody emisyjne naszych paneli reklamowych i rozpocznij promocję

Twojej strony www zupełnie za darmo !

 

 

 

Możliwość komentowania Darmowa Reklama Kontekstowa – LinkPower.pl została wyłączona